Genètica

Vaca asseguda
Vaca
Veterinari
Vaca expo 2
Vaca prat

Genètica

El nostre objectiu, com  tots els ramaders, és la rentabilitat del nostre ramat. Per aquest motiu, hem introduït noves tecnologies com el robot de munyir i el transplant d’embrions, tècnica fonamental en la millora genètica que ha permès tenir animals amb gran valor genètic i situar-nos entre els millors ramats de l’estat per ICO, amb més de 200 reproductores.

Mas Gener té llarga tradició genètica .

Any 1968. S’inicia l’anomenada holsteinització, la inseminació amb semen de raça holstein americana de la companyia American Breeder Services. 

Any 1980. Es comença el control lleter oficial amb SEMEGA.

Any 1987. Les dades del control lleter de Mas Gener es traspassen al llibre geneològic de la raça frisona espanyola ANFE - actualment, CONAFE

Any 1989. Els ramaders d’AFRIGI entren com a socis en el Centre d’Inseminació Artificial d’ABEREKIN. Aquest fet dóna l’oportunitat a Mas Gener d’utilitzar genètica jove de primer nivell a un preu assequible.

Any 1990. Es disposa de la tecnologia BLUP. Es comencen a utilitzar els índexs genètics com a eina de selecció.

Any 1994. Es comença a informatitzar la reproducció i fer servir la tecnica de transplantament d'embrions per millorar la producció, la conformació i la rentabilitat.

Any 1995. Mas Gener comença el programa Elite del centre d’inseminació Aberekin per a l’obtenció de mascles de les millors línies genètiques.

Any 2010 Mas Gener  incorpora la genòmica  com a eina de selecció enviant i registrant femelles als Estats Units.

Any 2013 CONAFE comença  a  fer les primeres valoracions genòmiques GICO a nivell estatal. El primer semestre del 2013, tres dels animals de Mas Gener s’han situat en el top ten de l’estat.

Mas Gener ha implantat més de 50 embrions americans i ha extret satisfactòriament 20 femelles. Actualment es fan 10 extraccions d'embrions anuals i s’implanten més de 60 embrions, amb un recorregut acumulat de més de 70 superovulacions i 700 transferències.

Cada any  mascles de les famílies de vaques de Mas Gener entren en el programa de testatge de ABEREKIN.

Mas Gener basa la selecció en famílies de vaques profundes de les millors línies genètiques amb moltes generacions de vaques MB o EX i alts índexs genètics i genomica; acompanyades d’ alta producció vitalicia i comptant sempre amb “sire stack”potents.

Es cuida el detall i es dóna importància a les característiques secundàries: cèl·lules, vida productiva,consanguinietat, fertilitat de les filles tipus i pedigree.

S’usen totes les eines a l’abast: genòmica, classificacions morfològiques, control lleter, pedigrees…per tal d’obtenir la millor genètica possible.

Actualment, el 50% del ramat de Mas Gener prové de les millors vaques nord americanes per CTPI de cada moment, seleccionades de famílies de renom internacional.