Instal·lacions

Vedelles als boxes
Vedelles menjant
Vaques prat
Robot
Prat-Quadra

Unes instal·lacions modernes i optimitzades

A principis dels anys 70, Mas Gener fou de les primeres granges a l’estat a instal·lar l’estabulació de vaques lliures amb sala da munyir.

L’any 2000 s’instal·lava el primer robot de munyir de l’estat espanyol i un dels primers del sud d’Europa i 8 anys més tard, juntament amb la construcció d’una nova nau amb cubicles amb el segon robot, amb les millors condicions de comoditat i higiene pels animals.

Les vaques seques i les braves prenyades estan totes en pastures a l'aire lliure amb sec al libitum, on fan  cames,pit i es musculen, aixi arriben en les millors condicions al part, i poden tenir bones produccions vitalicies i expresar el maxim el seu potencial genetic.